Exportondersteuning China

voor Nederlandse bedrijven

Wij bieden U exportmanagement en directe ondersteuning in China om Uw exportafnemer te vinden en positie op de Chinese markt op te bouwen. Lees verder

Het netwerk

Door onze eigen vestiging in China en langjarige expertise van de Chinese markt is het mogelijk geweest een uiterst uitgebreid relatie netwerk op te bouwen met het bedrijfsleven en de politieke organisaties in China. Lees verder

Werkwijze

Ieder land of productmarktcombinatie verschilt en zijn intensieve samenwerking met de opdrachtgever en kennis van de Chinese markt vitale onderdelen voor succes. Lees verder