Werkwijze

Ieder land of productmarktcombinatie verschilt en zijn intensieve samenwerking met de opdrachtgever en kennis van de Chinese markt vitale onderdelen voor succes.

1. Algemene marktscan, marktanalyse en segmentatie producten.

De analyse geeft actuele informatie en een beeld van de laatste ontwikkeling van de markt en worden demografische en economische factoren die direct van invloed zijn op de verdere ontwikkeling van markt en marktmogelijkheden in beeld gebracht.

Aan de hand van de verstrekte gegevens, specificaties en behoefte wordt een marktanalyse gemaakt voor distributiemogelijkheden, segmentatie, lokale productiemogelijkheden en worden indien noodzakelijk voorstellen tot productaanpassing gegeven.

2. Individuele en specifieke marktaanpak.

Met de opdrachtgever en de verkregen input ontwikkelen wij een eerste marktstrategie voor het exportproduct of productiemogelijkheden op basis van de gemaakte marktanalyse.

Deze opzet resulteert in een algemene ‘listing’ van mogelijke importeurs, distributeurs of lokale productiemogelijkheden in China die voldoen aan de gestelde criteria.

Tevens kan er op basis van gestelde criteria een ‘shortlist’ gemaakt worden eventueel voorzien van een due diligence onderzoek waaruit de financiële positie van de prospect blijkt.

Na overleg met de opdrachtgever kunnen wij aan de hand van de ‘shortlist’ voor de opdrachtgever in China de benodigde werkzaamheden uitvoeren of de opdrachtgever gaat zelf tot selectie en uitvoering over. Indien de opdrachtgever zelf tot selectie overgaat, kan onze vestiging in Lushun, Dalian daarbij ondersteuning bieden.

3. Ondersteuning in China.

Door onze eigen vestiging kunnen wij Nederlandse opdrachtgevers in China zelf ondersteunen en de interesses van de opdrachtgever bewaken.

Intensieve samenwerking met de opdrachtgever in Nederland, kennis van de Chinese cultuur en gebruiken en kennis van de taal zijn vitale onderdelen voor succes in China.

Het vroegtijdig constateren van veranderingen in de markt zijn daarbij essentieel. Marktinformatie, aanpassing en klant ‘bewaking’ garanderen een langdurige en nauwe samenwerking met afnemers in China.

Daarnaast bieden wij onze opdrachtgevers navolgende mogelijkheden:

  • Uitvoeren van eerste bezoeken en onderhandelingen en rapportage zonder dat de opdrachtgever zelf naar China komt.
  • Directe ondersteuning bij bezoek en onderhandeling
  • Juridische ondersteuning bij het opmaken van contracten en vestiging.
  • Belastingvrijstellingen en repatriatie van kapitaal en winst.
  • Subsidiemogelijkheden in Nederland en China.

Onze vestiging in China kan tevens ondersteuning bieden in en naar overige Aziatische landen en markten.