Het netwerk

Door onze eigen vestiging in China en langjarige expertise van de Chinese markt is het mogelijk geweest een uiterst uitgebreid relatie netwerk op te bouwen met het bedrijfsleven en de politieke organisaties in China.

Van uiterst belang is de duurzaamheid van het relatie netwerk en het vertrouwen in de wederzijdse mogelijkheden waarbij ons uiterst efficiënte en goed gestructureerde netwerk het Nederlandse bedrijfsleven de mogelijkheid biedt eenvoudiger om te gaan met vragen die van grote invloed zijn op de Chinese markt.